Stellantis Polska Sp. z o.o.

DANE FIRMY

Stellantis Polska Sp. z o.o

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: 

tel.:+48 22 583 00 92 

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000019125,

REGON: 012077140, NIP: 5260151365

Kapitał zakładowy: 58 492 000 PLN​

Członkowie Zarządu: Roberto Matteucci, Frederique Hydrio, Adam Męciński

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Opel Poland sp. z o.o. Planuje się połączenie spółek Opel Poland sp. z o.o.; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Formalnie po zakończeniu rozpoczętej obecnie procedury, Opel Poland sp. z o.o. przejmie Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Zapewniamy, że proces połączenia nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów. 

Poniżej publikujemy Plan Połączenia spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o..

 

Zarząd Opel Poland sp. z o.o.

 

Plan Połączenia do pobrania